HLR KOLLEN

Hjärtstartare

Att snabbt kunna agera vid ett befarat hjärtstopp är avgörande för överlevnad, och med en hjärtstartare nära till hands ökar chanserna markant.

Hjärtstartare är livsavgörande.

Det är den strömstöt (defibrillering) som en hjärtstartare ger som startar om hjärtat. Det räcker alltså inte med enbart HLR.

Rapporter från 2021 visar att endast 10% av de som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever. Men det kan bli bättre. Forskning visar att med rätt behandling med hjärt-lungräddning (HLR) och en första strömstöt från en hjärtstartare levererad inom 3 minuter så kan upp till 70% av drabbade överleva.

Har du en hjärtstartare i närheten?

Jämför hjärtstartarna