HLR KOLLEN

Arbetsmiljölagen

Beredskap och rutiner på arbetsplatsen

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter så ska det på varje arbetsställe finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det ska också finnas tillräckligt antal personer tillgängliga som kan ge första hjälpen. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter hålls aktuella.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 ”Första hjälpen och krisstöd” beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner.

Vår utbildning inom hjärt-lungräddning och första hjälpen ger dig grundläggande kunskaper i hur du räddar liv. På en arbetsplats ska det finnas rutiner och beredskap för risker i den aktuella verksamheten. Vi anpassar utbildningen efter era behov.