HLR KOLLEN

Barnolycksfall

Utbildningen i Barnolycksfall riktar sig till föräldrar och alla som jobbar med eller kommer i kontakt med barn. En olycka händer snabbt och det gäller även att snabbt kunna agera när den händer. Utbildningen ger dig kunskap i hur du ska agera för att rädda ett barn med luftvägsstopp eller hjärtstopp, samt första hjälpen vid vanliga skador.

Innehåll

Hjärt-lungräddning
– Kedjan som räddar barn
– Larma på rätt sätt
– Skillnader mellan barn och vuxen
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp
– Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Hjärtstartare
– Information
– Demonstration
– Apparatgenomgång

Barnolycksfall
– L – Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)
– A – Andning (Identifiera och åtgärda luftvägsstopp)
– B – Blödning (Stoppa blödningar)
– C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
– Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
– Brännskador, drunkning mm
– Akuta sjukdomar


Utbildningen innehåller 70% praktik och 30% teori

Tid
Utbildningen omfattar ca 3 timmar.

Plats Vi kommer ut till er arbetsplats eller annan önskad plats.

Antal deltagare
Rekommenderat max 12 deltagare per grupp och instruktör

Intyg

Alla kursdeltagaren får ett kompetensbevis. Företag kan få ett utbildningsbevis att rama in och sätta upp för att visa sitt ansvarstagande.

Avbokning

Gratis avbokning och ombokning fram till 30 dagar innan kursdatum, därefter debiteras halva utbildningskostnaden. Avbokning och ombokning inom sju dagar debiteras fullt belopp.