info@hlrkollen.se

Senast uppdaterad: 2023-08-23

Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet. Vi är engagerade i att följa alla tillämpliga lagar om dataskydd och integritet.

Personuppgiftsansvarig HLR kollen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för att behandla dina personuppgifter enligt denna policy och gällande lagstiftning.

Definitioner

 • Personuppgiftsansvarig: Den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter.
 • Dataskydd som standard: Vår princip att skydda din integritet som grundläggande standard.
 • Säkerhet: Våra åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 • Behandling: Alla åtgärder som utförs på personuppgifter, inklusive insamling, lagring och delning.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Personnummer (endast om nödvändigt)
 • Telefonnummer
 • Gatuadress
 • Nödvändig affärsrelaterad information för vårt samarbete

 

Syften med behandling

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Hantering av offertförfrågningar
 • Fakturering
 • Kommunikation med dig som kund
 • Sändning av information och nyhetsbrev

 

Lagringstid och radering

Dina uppgifter sparas så länge de är nödvändiga för de ändamål de samlades in för och i enlighet med gällande avtal och lagar. Om du begär att dina personuppgifter raderas kommer vi att göra detta inom 30 dagar efter mottagen begäran.

Säkerhet & rättigheter Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas. Våra anställda och avtalade medarbetare har signerat sekretessavtal. Vi delar inte personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål. Vi delar endast dina personuppgifter med myndigheter om det krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till information om dina personuppgifter
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till rättelse och radering
 • Rätt att invända mot behandling
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att motsätta dig automatiserade beslut (profilering)

 

Samtycke

Om vi kräver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter kommer vi att tydligt informera dig om detta syfte och du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Kakor (Cookies)

En kaka, även känd som cookie, är en kompakt textfil som sparas på din dator och innehåller information. HLR kollen samlar inte in någon personlig information genom kakor. Om du inte önskar att kakor används kan du enkelt konfigurera detta i din webbläsare.

Enligt svensk lag (SFS 2022:482) måste besökare på webbplatser som använder kakor informeras om detta och varför de används. Besökaren måste också godkänna användningen av kakor.

Om du inte önskar ta emot några kakor, har du möjlighet att konfigurera dina webbläsarinställningar. Detta kan dock resultera i att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar korrekt.

Du kan anpassa din webbläsare så att den automatiskt nekar att lagra kakor eller informerar dig varje gång en webbplats försöker lagra en kaka på din dator. Dessutom har du möjligheten att ta bort tidigare lagrade kakor via webbläsaren. För ytterligare information, vänligen konsultera webbläsarens hjälpavsnitt.

Vi använder för närvarande inga kakor. 

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som övervakar elektronisk kommunikation i Sverige. Besök deras webbplats för ytterligare information om cookies och deras användning.

Besök webbplats.

Ändringar i policyn

Vi kan komma att uppdatera denna policy för att utveckla våra tjänster och säkerställa rättssäkerhet. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Kontakt Om du har frågor eller klagomål, kontakta oss på: