info@hlrkollen.se

Här befinner du dig vid startpunkten för att skaffa livsviktiga kunskaper och färdigheter. Du är på väg att bli en ovärderlig resurs i samhället, en person som kan göra skillnad när det verkligen gäller. Vi erbjuder ett brett spektrum av utbildningar som är utformade för att utrusta dig, oavsett din erfarenhetsnivå, med de kompetenser som krävs för att rädda liv.

Hos oss finner du ett utbildningsutbud som täcker alla nödvändiga aspekter av första hjälpen och hjärt-lungräddning. Oavsett vilken kurs du väljer, kan du vara säker på att du får en heltäckande utbildning. Våra kurser sträcker sig från grundläggande HLR till mer avancerade program, varje kurs är noggrant utformad för att förse dig med all kunskap och alla färdigheter som behövs för att rädda liv.

HLR – Vuxen

HLR är någonting alla bör kunna! Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i HLR för vuxna och hur du använder en hjärtstartare. Du lär dig också att hjälpa en person som drabbats av luftvägsstopp.

HLR – Barn

Utbildningen i Barn HLR riktar sig till alla som kommer i kontakt med barn.
En olycka händer snabbt och det gäller även att snabbt kunna agera när den händer. Utbildningen ger dig kunskap i hur du ska agera för att hjälpa ett barn med luftvägshinder, medvetslöshet eller hjärtstopp.

HLR & Första hjälpen

Det är viktigt att snabbt kunna hjälpa någon som får hjärtstopp eller råkar ut för en olycka. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i HLR och första hjälpen.

Barnolycksfall

Utbildningen i Barnolycksfall riktar sig till föräldrar och alla som jobbar med eller kommer i kontakt med barn. En olycka händer snabbt och det gäller även att snabbt kunna agera när den händer. Utbildningen ger dig kunskap i hur du ska agera för att rädda ett barn med luftvägsstopp eller hjärtstopp, samt första hjälpen vid vanliga skador.

Repetitionsutbildning

För de som har gått en utbildning inom de senaste 12 månaderna och behöver en uppdatering av kunskaperna. Övning ger färdighet!

Instruktörsutbildning

Våra instruktörsutbildningar följer HLR Rådets riktlinjer och vänder sig till alla som själva vill undervisa i hjärt- lungräddning.